Products

امروزه کارخانه تصفیه وبسته بندی روغن موتور لوشان با اجرای فاز های مختلف ساخت وساز به یکی از بزرگترین وپیشروترین کارخانجات تولیدکننده انواع روغنهای سبک وسنگین ومواداولیه شیمیایی تبدیل شده است.

اطلاعات بیشتر